P5c 1

Miasto Poznań przy współpracy z Fundacją Więcej Poznania i Cafe Misja zaprasza na kolejną edycję „Przechadzek – kino, kawiarnia i spacer...” organizowanych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania.

- Śródka – 26 sierpnia i 23 września., godz. 10.00

- Plac Kolegiacki i Chwaliszewo – 2 i 16 września, godz.10.00.

- Wzgórze Świętego Wojciecha – 9 i 30 września, godz.13.00.

Wycieczki oprowadza Pani Karolina Dąbrowska - Wiśniewska (www.facebook.com/ProfesjonalnyPrzewodnikPoPoznaniu).

Przewidywany czas każdej przechadzki to 2,5 godziny.

Zwieńczeniem spaceru będzie pokaz filmów nawiązujący do historii Poznania, konkurs dla uczestników z tematyki spaceru oraz poczęstunek w lokalnych kawiarniach: Cafe Misja, Hyćka, a w przypadku spaceru po Wzgórzu Świętego Wojciecha – w Piwnicy Duchowej.

Udział we wszystkich wycieczkach jest bezpłatny

PRZECHADZKA PO ŚRÓDCE

Niedziele: 26.08.2018 oraz 23.09.2018 , godz. 10.00

zbiórka przy kościele pw. św. Małgorzaty, o godz. 10:00

Szczegółowy program przechadzki:

- kościoły Świętej Małgorzaty i Świętego Kazimierza,

- dawny Rynek Śródecki,

- Mural 3D,

- budynek dawnej Kongregacji Filipinów,

- zespół poklasztorny Reformatów,

- ul. Ostrówek,

- most bpa Jordana.

Zwieńczeniem spaceru będzie pokaz filmów o tematyce związanej z historią Poznania, konkurs dla uczestników z tematyki spaceru oraz poczęstunek w lokalnej kawiarni Hyćka.

PRZECHADZKI PO PLACU KOLEGIACKIM I CHWALISZEWIE

Niedziele: 2.09 oraz 16.09.2018, godz. 10.00

zbiórka na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznań o godz. 10:00

Szczegółowy program przechadzki:

- Plac Kolegiacki - opowieść o dawnej Kolegiacie Marii Magdaleny (m. in. członek zespołu archeologów zaprezentuje wyniki dotychczasowych odkryć na Placu Kolegiackim),

- dawne Kolegium Jezuickie,

- Fara,

- Kościół pw. Wszystkich Świętych,

- Stara i Nowa Gazownia,

- pozostałości mostu Chwaliszewskiego Krzyż-opowieść o zmianie koryta rzeki, powodziach, akcji Bollwerk, Ślepym Antku,

- ul. Wenecjańska, ul. Ciasna, ul. Czartoria.

Zwieńczeniem spaceru będzie pokaz filmów o tematyce związanej z historią Poznania, konkurs dla uczestników z tematyki spaceru oraz poczęstunek w kawiarni Cafe Misja Centrum Kultury Fara.

PRZECHADZKA PO WZGÓRZU ŚWIĘTEGO WOJCIECHA

Niedziele: 9.09.2018 i 30.09.2018, od godz. 13.00

zbiórka przy przy pomniku Armii Poznań o godz. 13.00

Szczegółowy program przechadzki:

- Pomnik Armii Poznań,

- Kościół Świętego Wojciecha z

- Krypta Zasłużonych Wielkopolan,

- Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan,

- Kościół św. Józefa

- Klasztor Karmelitów Bosych

Zwieńczeniem spaceru będzie pokaz filmów o tematyce związanej z historią Poznania, konkurs dla uczestników z tematyki spaceru oraz poczęstunek w Piwnicy Duchowej.

Zapraszamy!

 

Wdrożenie: Joomla :: Solmedia.pl
Nadchodzące wydarzenia