22Poniedziałek 18.09.2017, godz. 18:00

TEMAT: Uspokajanie ruchu w centrum Poznania – cele, problemy, dylematy

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Towarzyskie Urbanistów Pogawędki”, które odbędzie się w poniedziałek 18 września, o godzinie 18.00 w Cafe Misja (ul. Gołębia 1).

Naszym gościem będzie członkini Oddziału TUP w Poznaniu – Katarzyna Bolimowska, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Ulica miejska jest przestrzenią publiczną służącą realizacji różnych celów i pełniącą różne funkcje niejednokrotnie sprzeczne ze sobą. Realizacja tych celów oraz funkcji poprzez wykorzystanie narzędzi inżynierii ruchu jest zadaniem niezwykle trudnym, lecz niezbędnym zarówno w świetle dążenia do „równowagi” w transporcie, ale też w świetle aktywizacji i poprawy estetyki przestrzeni.

Celem nadrzędnym uspokajania ruchu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, których w obszarze centrum miasta należałoby nazywać „gośćmi” przyjaznej ulicznej przestrzeni publicznej.

Próba zmiany podziału przestrzeni ulicznej, reorganizacji jej funkcji, a także związane z nią problemy natury przestrzennej i społecznej, są świadectwem wzrostu złożoności funkcji drogi miejskiej. Zachodzące procesy zobowiązują do podejmowania działań. Pytanie brzmi: czy działania te należy prowadzić drogą ewolucji czy rewolucji?

W przypadku ścisłego centrum Poznania, kontynuując prace związane z uspokajaniem ruchu, przyjęto następujące założenia:
- zwiększenie strefy zamieszkania jako strefy o ograniczonym ruchu pojazdów (zakaz ruchu),
- wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych,
- wprowadzenie dwóch kierunków dla ruchu rowerowego,
- umożliwienie rowerzystom wszystkich relacji na skrzyżowaniach,
- dążenie do wyeliminowania miejsc postojowych z przestrzeni chodników,
- wyłączanie sygnalizacji świetlnej.

Bazując na poznańskich doświadczeniach, spróbujemy znaleźć odpowiedź m.in. na następujące pytania: Jak realizować politykę parkingową przy znaczących ograniczeniach przestrzennych i finansowych? Co zaproponowano w ramach poprawy sytuacji związanej z parkowaniem w świetle obecnych przepisów? Czy strefowanie prędkości w zależności od charakteru i funkcji ulic można, czy też należy stosować jako wstęp do rewitalizacji obszaru?

Serdecznie zapraszamy!

Wstęp wolny

 

Wdrożenie: Joomla :: Solmedia.pl
Nadchodzące wydarzenia
Cafe Misja zakończyła swoją działalność. Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom, Współpracownikom i Gościom za 10 wspaniałych lat.
Być może spotkamy się w przyszłości w nowym miejscu.