przechzadzki 440x440

Wycieczki oprowadza Pani Karolina Dąbrowska - licencjonowany przewodnik miejski (www.facebook.com/ProfesjonalnyPrzewodnikPoPoznaniu).

Miasto Poznań przy współpracy z Fundacją Więcej Poznania i Cafe Misja zaprasza na kolejną edycję "Przechadzek - kino, kawiarnia i spacer...” organizowanych w ramach realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania. 

PRZECHADZKI PO PLACU KOLEGIACKIM I CHWALISZEWIE

Terminy przechadzek: 6.08.2017, 3.09.2017, 17.09.2017. 
Początek o godz. 10.00 na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznań.
Przewidywany czas każdej przechadzki to 2,5 godziny.

Szczegółowy program przechadzki: 

- zbiórka na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznań
- Plac Kolegiacki-opowieść o dawnej Kolegiacie Marii Magdaleny (m. in. członek zespołu archeologów zaprezentuje wyniki dotychczasowych odkryć na Placu Kolegiackim), 
- dawne Kolegium Jezuickie,
- Fara,
- Kościół pw. Wszystkich Świętych,
- Stara i Nowa Gazownia,
- pozostałości mostu Chwaliszewskiego Krzyż-opowieść o zmianie koryta rzeki, powodziach, akcji Bollwerk, Ślepym Antku,
- ul. Wenecjańska, ul. Ciasna, ul. Czartoria. 

PRZECHADZKI PO ŚRÓDCE

Terminy przechadzek to niedziele 27.08 i 10.09 2017.
Zbiórka przy kościele pw. św. Małgorzaty, o godz. 10:00

Szczegółowy program przechadzki:
- kościoły Świętej Małgorzaty i Świętego Kazimierza,
- dawny Rynek Śródecki,
- Mural 3D,
- budynek dawnej Kongregacji Filipinów,
-zespół poklasztorny Reformatów,
- ul. Ostrówek,
- most bpa Jordana.

 

Zwieńczeniem spaceru będzie pokaz filmów o tematyce związanej z historią Poznania, konkurs dla uczestników z tematyki spaceru oraz poczęstunek w lokalnych kawiarniach: Cafe Misja lub Kawroz, a w przypadku przechadzek po Śródce - w kawiarni Hyćka.

Udział we wszystkich wycieczkach jest bezpłatny!

Wdrożenie: Joomla :: Solmedia.pl
Nadchodzące wydarzenia